NA PRODEJ! Web+doména vaše nabídky a dotazy zasílejte na urban.marek@gmail.com
  • VŘ BBV/11/2016 - podíl o velikosti  id. 1/2 na pozemcích parc.č. 2053/74, 2055/16 v k.ú. Hrušky

VŘ BBV/11/2016 - podíl o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc.č. 2053/74, 2055/16 v k.ú. Hrušky

Minimální kupní cena:
0 Kč
Termín pro podání nabídek:
30.11.-0001 00:00

Doplňující informaceInformace o zdroji


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

www.uzsvm.cz

Více informací